Сдружение “Център за правна защита”


Какво е Медиация?

Прочети повече

August, 31 2022 |

Приключи изпълнението на Проект № BG05SFOP001-3.003-0108

На 31.08.2022 г. Сдружение "Център за правна защита" приключи изпълнението на Проект № BG05SFOP...
Прочети повече

July, 29 2022 |

Как да стана медиатор?

Водещата фигура в процедурата по медиация се нарича Медиатор. Обикновено медиаторите имат друга...
Прочети повече

June, 24 2022 |

Трудовото възнаграждение - структура и начин на определяне

Съгласно разпоредбата на чл. 107м от Кодекса на труда: "Размерът на трудовото възнаграждение се опре...
Прочети повече

May, 27 2022 |

Италиански модел на медиация

Имайки предвид статистиката за рекордно много провеждани медиации в Италия, италианският опит се счи...
Прочети повече

April, 29 2022 |

Бързото производство по ГПК по трудови спорове

Кои са трудовите спорове, за които се прилага бързо производство?Такива са споровете относно: 1. тр...
Прочети повече

August, 30 2019

Длъжен ли е работодателят да прекрати трудовия договор на работник, който се е пенсионирал?


Прочети повече
+ Всички въпроси

Нашата цел


Проект на сдружение
“Център за правна защита”

Прочети повече