Прекратяване на трудовото правоотношение

August, 30 2019|

Длъжен ли е работодателят да прекрати трудовия договор на работник, който се е пенсионирал?

Прочети повече

August, 30 2019|

Може ли работодател да прекрати трудовия договор на бременна жена в изпитателен срок?

Прочети повече

August, 30 2019

Длъжен ли е работодателят да прекрати трудовия договор на работник, който се е пенсионирал?


August, 30 2019

Може ли работодател да прекрати трудовия договор на бременна жена в изпитателен срок?