Работна заплата и обезщетения

August, 30 2019|

Обезщетение, ако работникът започне работа при друг работодател?

Дължимо ли е обезщетението по чл. 222, ал. 1 от КТ, ако работникът започне работа при друг работодател веднага след като е прекратено трудовото му правоотношение?
Прочети повече

August, 30 2019|

Може ли работодателят да не начислява добавка за трудов стаж към основното възнаграждение?

Прочети повече

August, 30 2019

Обезщетение, ако работникът започне работа при друг работодател?


August, 30 2019

Може ли работодателят да не начислява добавка за трудов стаж към основното възнаграждение?