02 September, 2019

Какво е медиация?

Медиацията е лесен и достъпен способ за постигане на взаимно изгодно споразумение, в рамките на съдебното производство или извън него. Тя се води от трето неутрално лице, което се нарича Медиатор и има за цел за цел да подпомага спорещите за постигане на оптималното разрешаване на спорните въпроси чрез споразумение.При медиацията спорът се решава от страните. С помощта на медиатора страните осъзнават интересите си и се договарят за съдържанието на споразумението. Медиаторът не взима решения, той само напътства страните към споразумение.
 При медиацията страните по спора спестяват средства – таксите за медиация са по-ниски от съдебните такси. Освен това  в производствата по медиация страните нямат нужда от адвокат, съответно могат да не плащат хонорари.При медиацията страните печелят време. Медиацията не е свързана със стриктния формализъм на съдебния процес. Медиаторът насрочва срещите бързо и съобразено със страните. Предвид доброволността на процедурата страните нямат интерес от отлагане.При медиацията страните получават поверителност. В процедурата участват само медиаторът, страните и одобрени от тях лица. Информацията, получена по време на срещите, е конфиденциална и не може да бъде разгласявана освен с изричното съгласие на страните. Споразумението, в случай, че бъде постигнато такова, не се обявява публично.При медиацията се подобрява комуникацията. Доброволността на процедурата предполага взаимни срещи и неформални разговори, които позволяват запазване на добрите отношения между страните по спора.При медиацията се постига устойчивост. Спогодбата, постигната в резултат на свободен избор, се спазва и изпълнява.

Коментари

За да коментирате, трябва да сте регистриран потребител

Влез