новини

August, 31 2022|

Приключи изпълнението на Проект № BG05SFOP001-3.003-0108

На 31.08.2022 г. Сдружение "Център за правна защита" приключи изпълнението на Проект № BG05SFOP001-3.003-0108, с наименование „Трудовата медиация – адекватен способ за реформиране на съдебната система чрез извеждане на част от трудов...
Прочети повече

July, 29 2022|

Как да стана медиатор?

Водещата фигура в процедурата по медиация се нарича Медиатор. Обикновено медиаторите имат друга друга професия и това им е допълнителна дейност. В течение на времето обаче, ако медиаторът покаже ефективност в своята работа и благодарение на това...
Прочети повече

August, 31 2022

Приключи изпълнението на Проект № BG05SFOP001-3.003-0108


July, 29 2022

Как да стана медиатор?


June, 24 2022

Трудовото възнаграждение - структура и начин на определяне


May, 27 2022

Италиански модел на медиация


April, 29 2022

Бързото производство по ГПК по трудови спорове