новини

July, 29 2022|

Как да стана медиатор?

Водещата фигура в процедурата по медиация се нарича Медиатор. Обикновено медиаторите имат друга друга професия и това им е допълнителна дейност. В течение на времето обаче, ако медиаторът покаже ефективност в своята работа и благодарение на това...
Прочети повече

July, 29 2022|

Как да стана медиатор?

Водещата фигура в процедурата по медиация се нарича Медиатор. Обикновено медиаторите имат друга друга професия и това им е допълнителна дейност. В течение на времето обаче, ако медиаторът покаже ефективност в своята работа и благодарение на това...
Прочети повече

March, 25 2022

Медиацията съгласно Доклад на Генерална дирекция “Вътрешна политика” при Европейския парламент


February, 25 2022

Специална закрила на труда на лицата с намалена трудоспособност


January, 28 2022

Онлайн медиация в България


December, 31 2021

Обезщетение по чл. 220, ал. 1 от кодекса на труда за неспазен срок на предизвестие


November, 26 2021

Провеждане на медиацията