новини

June, 24 2022|

Трудовото възнаграждение - структура и начин на определяне

Съгласно разпоредбата на чл. 107м от Кодекса на труда: "Размерът на трудовото възнаграждение се определя с индивидуалния трудов договор съгласно разпоредбите на трудовото законодателство и в съответствие с колективния трудов договор и вътрешните прав...
Прочети повече

July, 29 2022|

Как да стана медиатор?

Водещата фигура в процедурата по медиация се нарича Медиатор. Обикновено медиаторите имат друга друга професия и това им е допълнителна дейност. В течение на времето обаче, ако медиаторът покаже ефективност в своята работа и благодарение на това...
Прочети повече

October, 29 2021

Правото на почивка


September, 24 2021

Семейна медиация


August, 27 2021

Комитет и група по условия на труд


July, 30 2021

Възможни мерки за мотивиране на страните да ползват медиация


June, 25 2021

Медиацията в Германия