новини

May, 27 2022|

Италиански модел на медиация

Имайки предвид статистиката за рекордно много провеждани медиации в Италия, италианският опит се счита за основополагащ при изучаване на медиацията в Европа. В своето изследване от 2014 г. Европейският парламент прави задълбочен обзор на пътя, който...
Прочети повече

July, 29 2022|

Как да стана медиатор?

Водещата фигура в процедурата по медиация се нарича Медиатор. Обикновено медиаторите имат друга друга професия и това им е допълнителна дейност. В течение на времето обаче, ако медиаторът покаже ефективност в своята работа и благодарение на това...
Прочети повече

May, 28 2021

Отпуск по бащинство


April, 23 2021

История на медиацията


March, 26 2021

Индивидуалните трудови спорове по КТ


August, 31 2020

На 12.08.2020 г. бе открит Център по медиация към Окръжен съд Пловдив


August, 14 2020

Списък от трудови спорове, при които е препоръчително провеждането на медиация