новини

April, 29 2022|

Бързото производство по ГПК по трудови спорове

Кои са трудовите спорове, за които се прилага бързо производство?Такива са споровете относно: 1. трудовото възнаграждение;2. признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна;3. възстановяване на работника на предишната му работа;4. изплащане...
Прочети повече

July, 29 2022|

Как да стана медиатор?

Водещата фигура в процедурата по медиация се нарича Медиатор. Обикновено медиаторите имат друга друга професия и това им е допълнителна дейност. В течение на времето обаче, ако медиаторът покаже ефективност в своята работа и благодарение на това...
Прочети повече

July, 31 2020

Какво представлява трудовата медицина?


July, 10 2020

Нормативна уредба на трудовата медиация на ниво ЕС


June, 26 2020

Дело за изплащане на трудово възнаграждение


June, 12 2020

Еднодневният трудов договор по КТ


May, 29 2020

Търговска медиация