новини

March, 25 2022|

Медиацията съгласно Доклад на Генерална дирекция “Вътрешна политика” при Европейския парламент

  Основен документ в уредбата на медиацията на ниво Европейски съюз е доклада на Генерална дирекция "Вътрешна политика" при Европейския парламент. Съгласно доклада, изготвен на база проучване в 26 държави-членки (с изключение на Дания), същест...
Прочети повече

July, 29 2022|

Как да стана медиатор?

Водещата фигура в процедурата по медиация се нарича Медиатор. Обикновено медиаторите имат друга друга професия и това им е допълнителна дейност. В течение на времето обаче, ако медиаторът покаже ефективност в своята работа и благодарение на това...
Прочети повече

May, 15 2020

Медиационно споразумение


April, 24 2020

Същност на превантивната медиация


April, 10 2020

Колективните трудови спорове в България


March, 27 2020

Възможности за работодателите при извънредно положение


March, 13 2020

Медиацията във Великобритания