новини

February, 25 2022|

Специална закрила на труда на лицата с намалена трудоспособност

Лицата с намалена трудоспособност съгласно българския закон се ползват със специална закрила при упражняване на трудовите си права. Идеята на тези специални правила е да се опазва здравето и остатъчната работоспособност на тези лица, като в същото вр...
Прочети повече

July, 29 2022|

Как да стана медиатор?

Водещата фигура в процедурата по медиация се нарича Медиатор. Обикновено медиаторите имат друга друга професия и това им е допълнителна дейност. В течение на времето обаче, ако медиаторът покаже ефективност в своята работа и благодарение на това...
Прочети повече

February, 28 2020

Център за спогодби и медиация при Софийски районен съд


February, 14 2020

Информирани ли са страните за предимствата на медиацията?


January, 31 2020

Законодателна уредба на медиацията в България


January, 17 2020

Възникване и решаване на трудови спорове


December, 20 2019

Независимост, неутралност и безпристрастност на медиатора