новини

December, 31 2021|

Обезщетение по чл. 220, ал. 1 от кодекса на труда за неспазен срок на предизвестие

Работникът или служителят прекратява трудовия си договор като отправя писмено предизвестие до своя работодател, съгласно член 326 от Кодекса на труда.Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните н...
Прочети повече

July, 29 2022|

Как да стана медиатор?

Водещата фигура в процедурата по медиация се нарича Медиатор. Обикновено медиаторите имат друга друга професия и това им е допълнителна дейност. В течение на времето обаче, ако медиаторът покаже ефективност в своята работа и благодарение на това...
Прочети повече

September, 13 2019

Неплащане на трудово възнаграждение


September, 02 2019

Какво е медиация?


September, 02 2019

Добре дошли в новата интернет платформа за Трудова медиация!